Vad letar du efter?

Kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift

Kommunstyrelsens främsta uppgift är att befrämja invånarnas trivsel och trygghet. Kommunstyrelsen ska genom att tillhandahålla service på alla tänkbara områden, både lagstadgade uppgifter och frivilliga.

Kommunstyrelsen leder kommunens totala förvaltning i enlighet med de riktlinjer och strategier kommunfullmäktige dragit upp för verksamhetsåret i samband med budgetbehandlingen.
Målsättningen är att upprätthålla en så ekonomisk och rationell förvaltning som möjligt.

Kommunstyrelsen sammanträder vanligtvis på tisdagar, klockan 15.05, 16.15, 17.30 alternativt 18.45. Har du några önskemål till kommunen kan du skriva ett brev till kommunstyrelsen eller kontakta kommundirektör Niklas Eriksson alternativt någon av styrelsemedlemmarna. Utanför ingången till kommunkansliet finns en postlåda där du kan lämna brev om kansliet är stängt.

Protokollen från sammanträdena finns till påseende på kommunkansliet, biblioteket och på kommunens hemsida (klicka här) utan bilagor. Vill du så kan du prenumenera på protokollen samt bilagorna, kontakta byråsekreteraren på info@foglo.ax eller tel. 50322. 

Förtroendevalda för 2022-2023

 • Ordförande Andreas Henriksson, telefon 040 715 8200. Personlig ersättare Kristian Holmström, telefon 040 518 8027.
 • Vice ordförande Stefan Laine, telefon 0457 522 1757. Personlig ersättare Agita Rubina, agitarubina@gmail.com.
 • Beatrice Sjöberg, telefon 040 729 1566. Personlig ersättare Johan Lindfors 040 833 7004.
 • Gunilla Hagman, telefon 040 747 6300. Personlig ersättare Maria Boström, telefon 0457 343 3266.
 • Patrik Fellman, telefon 040 485 9351. Personlig ersättare Margaretha Karlsson, telefon 0457 530 0859.

 

 • Föredragande Niklas Eriksson, Telefon 018-50093 

Andreas Henriksson

Kommunstyrelsens ordförande
Förtroendevald

Kommunstyrelsens sammanträden 2023

 • Januari; vecka 5        
 • Februari; vecka 6 & 8
 • Mars; vecka 11 & 13  
 • April; vecka --  
 • Maj; vecka 19 & 22    
 • Juni; vecka 25    
 • Juli; vecka 30
 • Augusti; --
 • September; vecka 36 & 39
 • Oktober; vecka 42 & 44 
 • November; vecka 44 och 47
 • December; vecka 49

Sammanträdena hålls i allmänhet i Kommungården i Degerby klockan 15.05, 16.15, 17.30 eller 18.45 vanligen på tisdagar.

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 2.2.2022