Vad letar du efter?

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift

Kommunstyrelsens främsta uppgift är att befrämja invånarnas trivsel och trygghet. Kommunstyrelsen ska genom att tillhandahålla service på alla tänkbara områden, både lagstadgade uppgifter och frivilliga.

Kommunstyrelsen leder kommunens totala förvaltning i enlighet med de riktlinjer och strategier kommunfullmäktige dragit upp för verksamhetsåret i samband med budgetbehandlingen.
Målsättningen är att upprätthålla en så ekonomisk och rationell förvaltning som möjligt.

Kommunstyrelsen sammanträder vanligtvis på onsdagar, klockan 17.30. Har du några önskemål till kommunen kan du skriva e-post eller brev till kommunstyrelsen eller kontakta kommundirektör Niklas Eriksson alternativt någon av styrelsemedlemmarna. Utanför ingången till kommunkansliet finns en postlåda där du kan lämna brev om kansliet är stängt.

Protokollen från sammanträdena finns till påseende på kommunkansliet, biblioteket och på kommunens hemsida (klicka här) utan bilagor. Vill du så kan du prenumenera på protokollen samt bilagorna, kontakta byråsekreteraren på info@foglo.ax eller tel. 50322. 

Förtroendevalda för 2024-2025

 

Andreas Henriksson

Kommunstyrelsens ordförande
Förtroendevald

Stefan Laine

Ordförande Byggnads- och tekniska nämnden / Viceordförande kommunstyrelsen
Förtroendevald

Kommunstyrelsens sammanträden 2024

 • Januari; vecka 3 & 5        
 • Februari; vecka 9
 • Mars; vecka 13  
 • April; vecka --  
 • Maj; vecka 20 & 22    
 • Juni; vecka 25    
 • Juli; vecka 28
 • Augusti; 35
 • September; vecka 38
 • Oktober; vecka 41 & 44 
 • November; vecka 45
 • December; vecka 49

Sammanträdena hålls i allmänhet i Kommungården i Degerby klockan 17.30 eller vanligen på onsdagar. Också andra klockslag kan förekomma. 

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 6.3.2024