Vad letar du efter?

6 personer, kommunstyrelsen, sitter runt sitt mötesbord.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift

Kommunstyrelsens främsta uppgift är att befrämja invånarnas trivsel och trygghet. Kommunstyrelsen ska genom att tillhandahålla service på alla tänkbara områden, både lagstadgade uppgifter och frivilliga.

Kommunstyrelsen leder kommunens totala förvaltning i enlighet med de riktlinjer och strategier kommunfullmäktige dragit upp för verksamhetsåret i samband med budgetbehandlingen.
Målsättningen är att upprätthålla en så ekonomisk och rationell förvaltning som möjligt.

Kommunstyrelsen sammanträder vanligtvis på tisdagar, klockan 15.05, 16.15 alternativt 17.30. Har du några önskemål till kommunen kan du skriva ett brev till kommunstyrelsen eller kontakta kommundirektör Niklas Eriksson alternativt någon av styrelsemedlemmarna. Utanför ingången till kommunkansliet finns en postlåda där du kan lämna brev om kansliet är stängt.

Protokollen från sammanträdena finns till påseende på kommunkansliet, biblioteket och på kommunens hemsida (klicka här) utan bilagor. Vill du så kan du prenumenera på protokollen samt bilagorna, kontakta byråsekreterare Agneta Raitanen, tel. 50322. 

Förtroendevalda för 2020-2021

  • Ordförande Rainer Juslin, Telefon 0505119955, Personlig ersättare Stig Fellman Telefon 04573451415
  • Vice ordförande Stefan Laine, Telefon 0457 522 1757, Personlig ersättare Margaretha Karlsson, Telefon 0457 530 0859
  • Beatrice Sjöberg, Telefon 0407291566, Personlig ersättare Viking Malmlund, Telefon 04570777334
  • Gunilla Hagman, Telefon 0407476300, Personlig ersättare Maria Boström, Telefon 04573433266
  • Andreas Henriksson, Telefon 0407158200, Personlig ersättare Kristian Holmström, Telefon 0405188027

 

  • Föredragande Niklas Eriksson, Telefon 018-50093 

Rainer Juslin

Kommunstyrelsens ordförande
Förtroendevald

Kommunstyrelsens sammanträden 2020

Januari vecka 4

Februari vecka 6

Mars vecka 10, 12, 14

April - inget möte

Maj vecka 19, 22

Juni vecka 25

Juli vecka 29

Augusti vecka 35

September vecka 39

Oktober vecka 42, 44

November vecka 45, 47

December vecka 49

 

Sammanträdena hålls i allmänhet i Kommungården i Degerby klockan 15.05, 16.15 eller 17.30, vanligen på tisdagar.

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 2.7.2020