Vad letar du efter?

Fritids- och kulturnämnden

Ansvarsområden för nämnden

Fritids- och kulturnämnden omfattar kommunens ungdoms-, idrotts- och fritidsverksamhet och kulturverksamheten. Målsättningen är att främja ungdoms- och idrottsaktiviteten i kommunen, ge ungdomarna en meningsfull fritid. Nämnden stöder och hjälper till delvis genom att ekonomiskt understöda ideella föreningar som är verksamma i kommunen, men också genom egna aktiviteter.

Förtroendevalda för 2024-2025

  • Ordförande Mikaela Englund, , Personlig ersättare Kent Eriksson
  • Vice ordförande Matilda Karlström, , Personlig ersättare Anneli Jansson
  • Jesper Gåvefeldt,  Personlig ersättare Veronica Olofsson
  • Maja Sundblom, Personlig ersättare Linda Willfors
  • Ulf Lindholm, Personlig ersättare Erik Raitanen

 

  • Föredragande Niklas Eriksson,  Telefon 018-50093

 

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Mikaela Englund

Ordförande Fritids- och kulturnämnden
Förtroendevald

Matilda Karlström

Vice ordförande Fritids- och kulturnämnden
Förtroendevald
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 29.1.2024