Vad letar du efter?

Fritids- och kulturnämnden

Ansvarsområden för nämnden

Fritids- och kulturnämnden omfattar kommunens ungdoms-, idrotts- och fritidsverksamhet och kulturverksamheten. Målsättningen är att främja ungdoms- och idrottsaktiviteten i kommunen, ge ungdomarna en meningsfull fritid. Nämnden stöder och hjälper till delvis genom att ekonomiskt understöda ideella föreningar som är verksamma i kommunen, men också genom egna aktiviteter.

Förtroendevalda för 2020-2023

  • Ordförande Kurt Fellman, Telefon 0400229982, Personlig ersättare Mattias Måhl
  • Vice ordförande Erik Fellman, Telefon 0408291366, Personlig ersättare Kristine Rusina
  • Jesper Gåvefeldt,  Personlig ersättare Oscar Johansson
  • Agita Rubina, Personlig ersättare Erik Raitanen
  • Eva Nyberg, Personlig ersättare Veronica Olofsson
  • Beatrice Sjöberg, Personlig ersättare Gunilla Hagman

 

  • Föredragande Niklas Eriksson,  Telefon 018-50093

 

Kurt Fellman

Ordförande Fritids- och kulturnämnden
Förtroendevald
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 29.5.2020