Vad letar du efter?

Sotare

Enligt räddningsförordning (2006:111) för landskapet Åland har du som fastighetsägare ansvaret för sotningen. Det innebär i praktiken att sotaren inte längre kontaktar dig. Istället skall du själv ta kontakt när du vill ha sotat.

En stor del av alla bränder startar i eldstäder och skorstenar. Regelbunden sotning förebygger detta eftersom brandfarliga beläggningar tas bort.

Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 23.10.2022