Vad letar du efter?

Sotare

Enligt lagen som kom år 2006 har du som fastighetsägare ansvaret för sotningen. Det innebär i praktiken att sotaren inte längre kontaktar dig. Istället skall du själv ta kontakt när du vill ha sotat.

En stor del av alla bränder startar i eldstäder och skorstenar. Regelbunden sotning förebygger detta eftersom brandfarliga beläggningar tas bort.

Per-Olof Mattsson

Sotare
Sotare
Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 31.3.2020