Vad letar du efter?

Stödtjänster för hemmaboende äldre

Du som är över 65 och hemmaboende kan söka om stöd i form av matservice, trygghetstelefon, regelbunden tillsyn med syfte att du i möjligaste mån ska kunna bo kvar i ditt hem så länge du önskar.

Stödtjänsterna beviljas efter individuell behovsprövning. Kontakta äldreomsorgschef för vidare information.

Matservice

Matservice innebär att du kan få varm mat hemtransporterad helgfria vardagar. Måltiden består av en varmrätt med grönsaker samt dessert. Maten tillagas vid Annagårdens kök. Menyn planeras för en månad i taget och annonseras i Föglöbladet. Du som har regelbunden måltidsservice kan få hem menyn. 

Kontakta äldreomsorgschef för information och ansökan om matservice. 

Vid frågor om maten kontaktas köket på Annagården.

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon är avsedd för hemmaboende personer som känner sig otrygga, har fallrisk mm. Med trygghetstelefon kan du kalla på hjälp av hemvården vilket bidrar till att öka tryggheten i hemmet. Trygghetstelefon beviljas av äldreomsorgschef som även kan svara på frågor om detta.

Färdtjänst 

Färdtjänst beviljas av Kommunernas socialtjänst till personer som inte kan använda sig av kollektivtrafik eller bil.

Läs mer om färdtjänst på KST.ax

Publicerad 8.3.2023
Uppdaterad 8.3.2023