Vad letar du efter?

Paddla på Föglö

Föglö är som gjort för att paddla på med alla sin fjärdar, sund, flador, insjöar och ö-rika skärgård. Kommunen har tagit fram en karta med föreslagna paddelrutter, den finns som bilaga till höger på denna sida. 

Kom ihåg att alltid respektera naturen och djurlivet och befolkningen, att aldrig göra upp levande eld samt att följa allemansrätten som inte är densamma som i Sverige eller fasta Finland. 

Publicerad 9.6.2021
Uppdaterad 9.6.2021