Vad letar du efter?

Fakta och statistik

Närings- och arbetslivet på Föglö

Sysselsättning enligt näringsgren av på Föglö bosatta personer, i procent 31.12.2014

 • Jord-och skogsbruk, fiske 6,7 %
 • Industri 4,1 %
 • Byggnadsverksamhet 3,7 %
 • Hotell, handel, mm 24,7 %
 • Transport, post och tele 11,6 %
 • Finansiering, fastighet 7,5 %
 • Samhällstjänster  32,6 %
 • Personliga tjänster 6,0 %
 • Okänd 3,0 %

Sammanlagt ingår 267 arbetsplatser i statistiken.

Av kommunens sysselsatta

 • arbetade 172 i hemkommunen
 • pendlade 96 från kommunen till arbetet
 • pendlade 43 till kommunen för att arbeta

Trafik:

På Föglölinjen transporterades år 2010

 • 105 093 fordon och
 • 84 997 passagerare.

På Embarsundslinjen transporterades år 2010

 • 37 217 fordon
 • 58 430 passagerare

Då man jämför siffrorna för Embarsundslinjen för år 2009 och 2010 ska man ta i beaktande att Föglötrafiken gick via Överö en del av året.

Kommunkansliet

Kommunkansliet
Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 22.4.2020