Vad letar du efter?

Fakta och statistik

Närings- och arbetslivet på Föglö

Sysselsättning enligt näringsgren av på Föglö bosatta personer, i procent 31.12.2019

 • Jord-och skogsbruk, fiske 6,6 %
 • Industri 4,5 %
 • Byggnadsverksamhet 4,1 %
 • Hotell, handel, mm 32,4 %
 • Transport 8,2 %
 • Finansiering, fastighet 6,1 %
 • IT och kommunikation 1,6 %
 • Samhällstjänster  29,1 %
 • Personliga tjänster 3,3 %
 • Okänd 4,1 %

Sammanlagt ingår 244 arbetsplatser i statistiken.

Av kommunens sysselsatta

 • arbetade 164 i hemkommunen
 • pendlade 80 från kommunen till arbetet
 • pendlade 49 till kommunen för att arbeta

Trafik:

På Föglölinjen transporterades år 2021

 • 117 156 fordon och
 • 180 859 passagerare.

På Embarsundslinjen transporterades år 2021

 • 34 826 fordon
 • 49 059 passagerare

 

Kommunkansliet

Kommunkansliet
Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 5.4.2023