Vad letar du efter?

Lotsstugan i Degerby, en liten vit träbyggnad med gröna knutar.

Degerby centrum

I Degerby finns många gamla skeppargårdar och annan vacker bebyggelse av trä. Denna träbebyggelse saknar motstycke på någon annan plats på Åland. Före grundandet av Mariehamn år 1861 var Degerby centralort för Ålands skärgård. Här fanns det stora tullhuset, som ännu idag står kvar, tullbostäderna som idag inrymmer bibliotek och turistinformation samt de s.k. packhusen där man bland annat lagrade beslagtaget tullgods. Ännu på 1920-talet hade Degerby fler invånare än Mariehamn.

När du stiger av färjan i Degerby möts du direkt av alla dessa byggnader samt allra först Väntstugan, byggd 1903, som ritades av Lars Sonck. Idag inhyser ett av packhusen samt den gamla lotsstugan muséer som är öppna under sommarhalvåret. I de andra byggnaderna runt torget driver företagare sina verksamheter, och i det gamla stallet finns idag ett servicekök som är öppet för allmänheten att använda under sommarhalvåret. 

Att ta en promenad genom Degerby, hela sträckan från norra till södra är något vi varmt rekommenderar!

Degerby centrum

Restaurang Seagram

Restaurang Seagram

Föglö turistinformation

Föglö turistinformation

Öppetttider 2020: xxxxxxxxxx

turistinfo@foglo.ax
www.foglo.ax

Föglö kommunkansli

Föglö kommunkansli

Öppettider: Måndag - fredag kl. 10.00 - 15.00

info@folgo.ax
www.foglo.ax

Publicerad 27.2.2020
Uppdaterad 9.6.2021