Vad letar du efter?

Bostäder och tomter

Föglö kommun välkomnar varmt inflyttare, kommunen kan erbjuda både radhuslägenheter och tomter för egnahemshus. Tomter finns till salu bland annat i  Degerbys bostadsområde Sinting men nu också på kommunens nyaste bostadsområde på Ekholm i Prästgården by. Närmare upplysningar fås av kommundirektören eller kommunteknikern. På byggnadsplaneområdet i Degerby finns vissa möjligheter också för personer som saknar åländsk hembygdsrätt att erhålla jordförvärvslov och bosätta sig.

Föglö kommun har fyra stycken egna lägenheter i ett radhus i Degerby. Man kan ansöka om boende till dessa lägenheter genom att fylla i och lämna in ansökningsblanketten till höger. I nuläget är tyvärr samtliga upptagna, men man är välkommen att lämna in sin ansökan till hasse.skaag@foglo.ax om man vill ställa sig i kö till de kommunala lägenheterna.

Lägenheter finns även att söka på den privata marknaden genom att kontakta Föglö fastighets Ab eller Sanda Fastighets Ab.

 

Tillgängliga tomter

Det finns totalt 15 st lediga kommunala egnahemstomter inom Degerby byggnadsplan och därtill 22 st privatägda egnahemstomter. Kommunen har även 4 st radhustomter, 4 st kombinerade affärs- och bostadstomter samt 1 st affärstomt. Kontakta kommunkansliet för mer information eller lämna en skriftlig intresseanmälan till info@foglo.ax.

 

Vårt nya bostadsområde Ekholm

Från och med våren 2023 erbjuds även detaljplanerade bostadsområdet Ekholm i Prästgården by ca 3km från Degerby. Här erbjuds 19 strandnära och attraktiva tomter för såväl egnahemshus som parhus, vackert belägna vid Kyrksundet. Du hittar annons och prospekt under "Bilagor" på den här sidan. 

Du hittar byggnadsplanen för Degerby och detaljplanebestämmelserna under "Bilagor" på den här sidan.

Bostadsproduktionsprogram

Föglö kommun har ett bostadsproduktionsprogram som gäller för 2018-2022. Den godkändes av kommunfullmäktige den 19 december 2017.

Mål för bostadsproduktionen under perioden är bl.a. att:

  • stimulera byggandet ute i kommunen för att bibehålla en levande bygd och livskraftiga byar,
  • medverka till att minst 4 st nya lägenheter byggs,
  • ge möjlighet för den uppväxande ungdomen att erhålla egna bostäder i kommunen,
  • vid planering av nybyggnation beakta handikappvänligheten

Hela bostadsproduktionsprogrammet hittas under "Bilagor" på den här sidan.

Lista över kommunens lediga tomter:

Kvarter  Tomt nummer  Pris €/m2  Storlek m2  Anmärkning 
Egnahemstomter 
40622  1 4,50  1.834   
40622  4,50 1.714   
40623  3,50  1.539   
40623  3,50  1.395   
40623  3,50  1.317  
40623  3,50 1.290   
40624  5,00  3.080   
40626  4,50     
40627  5,00  1.351   
40627  5,00  1.429   
40627  5,00     
40630  5,00     
40630  5,00     
40630  5,00     
40630  5,00     
Radhustomter         
4063  5,00     
40624  5,00  3.430   
40631  5,00     
40631  5,00     
Kombinerade affärs- och bostadstomter
4063  6,00  Affärsidén bör presenteras och godtas  
4063  6,00  Affärsidén bör presenteras och godtas  
4064  Öppet Ej till salu för tillfället  
4067  Öppet  Ej till salu för tillfället  
Affärstomter 
4062  Öppet Ej till salu för tillfället  

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Marie-Anne Jansson

Föglö fastighets AB
Övrigt

Katarina Fellman

Sanda Fastighets AB
Övrigt
Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 20.4.2023