Vad letar du efter?

Bostäder och tomter

Föglö kommun välkomnar varmt inflyttare, kommunen kan erbjuda både radhuslägenheter och tomter för egnahemshus. Framförallt i Degerbys bostadsområde Sinting finns tomter till salu. Närmare upplysningar fås av kommundirektören eller kommunteknikern. På byggnadsplaneområdet i Degerby finns vissa möjligheter också för personer som saknar åländsk hembygdsrätt att erhålla jordförvärvslov och bosätta sig.

Radhuslägenheter att hyra finns enligt dagsläget. Lägenheter finns med 1 rum med kök, 2 rum med kök samt 3 rum med kök, att söka hos Föglö fastighets Ab eller hos Sanda Fastighets Ab. 

Kommunala egnahemstomter

Det finns totalt 15 st lediga kommunala egnahemstomter inom Degerby byggnadsplan och därtill 22 st privatägda egnahemstomter. Kommunen har även 4 st radhustomter, 4 st kombinerade affärs- och bostadstomter samt 1 st affärstomt.
Kontakta kommunkansliet för mer information eller för att lämna intresseanmälan.

Du hittar byggnadsplanen för Degerby och detaljplanebestämmelserna under "Bilagor" på den här sidan.

Bostadsproduktionsprogram

Föglö kommun har ett bostadsproduktionsprogram som gällde för 2012-2016. Den godkändes av kommunfullmäktige den 15 december 2011.

Som mål för bostadsproduktionen under perioden gällde:

  • att stimulera byggandet ute i kommunen för att bibehålla en levande bygd och livskraftiga byar,
  • medverka till att minst 4 st nya lägenheter byggs under planeperioden,
  • ge möjlighet för den uppväxande ungdomen att erhålla egna bostäder i kommunen,
  • vid planering av nybyggnation beaktas handikappvänligheten

Hela bostadsproduktionsprogrammet hittas under "Bilagor" på den här sidan.

Lista över kommunens lediga tomter:

Kvarter  Tomt nummer  Pris €7m2  Storlek m2  Anmärkning 
Egnahemstomter 
40622  1 3,00  1.834   
40622  3,00 1.714   
40623  2,50  1.539   
40623  2,50  1.395   
40623  2,50  1.317  
40623  2,50 1.290   
40624  4,00  3.080   
40626  3,00     
40627  4,00  1.351   
40627  4,00  1.429   
40627  4,00     
40630  4,00     
40630  4,00     
40630  4,00     
40630  4,00     
Radhustomter         
4063  5,00     
40624  3,00  3.430   
40631  3,50     
40631  3,50     
Kombinerade affärs- och bostadstomter
4063  5,00     
4063  5,00     
4064  4,00     
4067  Öppet     
Affärstomter 
4062  5,00     

Hans-Kristian Skaag

Byggnadsinspektör
Kommunkansliet

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Marie-Anne Jansson

Föglö fastighets AB
Övrigt

Margaretha Sundblom

Sanda Fastighets AB
Övrigt
Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 6.8.2020