Vad letar du efter?

Barnomsorg

Kommunen erbjuder barnfamiljer:

  • hemvårdsstöd till dess att det yngsta barnet fyller tre år och inte har kommunal dagvård
  • dagvård på daghemmet Myran i Degerby för alla barn
  • förundervisning för 6-åringar
  • eftermiddagsvård på Daghemmet Myran för barn i årskurs 1-3
  • familjedagvård (tjänsten är vakant)

Hur gör jag om jag behöver dagvårdsplats för mitt barn? 

Dagvård kan sökas fortlöpande under året och ansökan riktas till barnomsorgschefen. Dagvårdsplats som beviljats gäller tillsvidare (även över sommaren och för följande verksamhetsår) ända tills den sägs upp. Eventuell ändring av barnets vårdtid skall alltid sökas.

Uppsägningstiden för dagvård/eftis är en (1) månad. Uppsägning av dagvård eller ändring av dagvårdstider ska ske skriftligt till barnomsorgschefen.

Reglemente för barndagvården

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för barndagvården den 14.12.2006. Du hittar den här på sidan under "Bilagor".

Daghemsdirektion

Daghemsdirektionen ska bland annat verka för att föräldrarnas och barnens synpunkter beaktas i socialnämndens planering av barnomsorgen. Direktionen väljs för ett verksamhetsår i taget av socialnämnden.

Daghemsdirektionen består av:

  • Marlena Kullbäck ordförande (föräldrarepresentant)

  • Erik Fellman (föräldrarepresentant

  • Diana Raitanen (bildningsnämndens representant)

  • Anneli Jansson (daghemsföreståndare)

  • Kerstin Lindholm (barnomsorgschef)

Vikarierande byråsekreterare Heidi Eriksson är sekreterare för daghemsdirektionen. Reglementet för daghemsdirektionen i Föglö kommun hittar du här på sidan under "Bilagor".

Kerstin Lindholm

Barnomsorgschef
Kommunkansliet

Anneli Jansson

Daghemsföreståndare
Daghemmet Myran

Barnomsorgschefens arbetstider

Barnomsorgschefen är på Kommungården första torsdagen i månaden kl. 9-15.
I övrigt jobbar hon måndag-torsdag och nås via mail och telefon.

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 6.9.2021