Vad letar du efter?

Byggnadslov

Allt byggande regleras av plan- och bygglag för landskapet Åland 28.8.2008/102

Byggnadslov krävs för att få uppföra byggnad men även för

 • ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig byggnad
 • väsentlig ändring av byggnads inre konstruktion
 • inom detaljplanerat område byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller göra andra ändringar så att byggnadens utseende avsevärt förändras
 • ändring av användning
 • nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana och motorbana
 • småbåtshamn med plats för fler än 15 båtar, samt för kajer, broar, vågbrytare, kanaler, båthus eller andra konstruktioner som ändrar eller påverkar strandlinjen väsentligt
 • fast cistern över 10 m³
 • torn avsett för allmänheten
 • Anlägga ett vindkraftverk som

  a) är högre än 20 meter över markytan,

  b) placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets totala höjd över marken,

  c) monteras fast på en byggnad eller

  d) har en rotordiameter som är större än tre meter,

 • staket i rågräns vars höjd överstiger 1,5 meter
 • uppförande eller ombyggnad av eldstad eller rökkanal i byggnad
 • uppställande av husvagn längre än två månader då denna skall användas som bostad, affärslokal eller liknande
 • fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten om anläggningen skall användas som bostad eller liknande för längre tid än två månader

En komplett byggnadslovsansökan innehåller

Syner

Byggnadssyner utföres av kommunens byggnadsinspektör.
Brandsyner utförs av kommunens brandchef.

Blanketter

Blanketter att ladda ner hittar du genom att klicka här.

Länkar till andra sidor

 

 

Hans-Kristian Skaag

Byggnadsinspektör
Kommunkansliet

Karl Nordlund

Brandchef på Räddningsverket i Mariehamn
Övrigt

Byggnads- och tekniska nämndens sammanträden 2023

23 januari

6 mars

17 april

15 maj

5 juni

3 juli

4 september

25 september (budgetmöte)

9 oktober

13 november

18 december

 

De ordinarie sammanträdena hålls i Kommungården i Degerby enligt ovanstående lista klockan 17.30 om inget annat bestäms.

Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 15.5.2023