Vad letar du efter?

Champagnefynd på Föglö

Okänt skeppsvrak

Sommaren 2010 påträffade en grupp dykare från Åland och Sverige ett tidigare okänt skeppsvrak på ungefär femtio meters djup söder om Föglö. Nyupptäckta vrak är inte ovanliga i den åländska skärgården som varit svårnavigerad men det här vraket visade sig ha en exklusiv last - ett större antal intakta champagneflaskor.

Bärgning av fyndet

Efter en lyckad bärgning stod det klart att man hittat världens äldsta champagne från champagnehusen Veuve Clicquot och Juglar. I samband med att de nästan 200 år gamla flaskorna har korkats om upptäcktes ytterligare en tredje champagnesort. Den sensationella upptäckten visade sig vara flaskor från det berömda champagnemärket Heidsieck. Även fem flaskor öl bärgades.

Enligt experter rör det sig om champagne från slutet av 1820-talet och början av 1830-talet. Totalt fick man upp 168 flaskor och fem flaskor öl.

Många vrak i den åländska skärgården

Det finns mängder med vrak i den åländska skärgården. Många kända vrak finns markerade på Museibyråns vrakregister.

Fornminnesinventeringen i skärgården 

I samband med fornminnesinventeringen i skärgården i början på 1980-talet utfördes en vrakinventering som lade grunden för det marinarkeologiska vrakregistret som för närvarande (våren 2001) omfattar 481 inregistrerade vrak. Dessutom hade under 1970-talet sportdykarna, främst från dykarklubben Nautilus, inrapporterat ett stort antal vrak runt Åland till museibyrån.

Ansökan om tillstånd

För att ansöka om tillstånd att bedriva sportdykning i enlighet med landskapslagen om fredning av skeppsvrak (ÅFS 65/74) bör landskapsregeringen kontaktas, på tel. +358 (0) 18 25 000.

Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 19.3.2020