Vad letar du efter?

Agenda 2030

Vad är Agenda 2030?

Ordet Agenda signalerar i sig ett viktigt miljöarbete, är välkänt för de allra flesta och kändes därför naturligt att hålla kvar i ett namnbyte från Agenda 21. Det nya, eller egentligen uppdaterade, namnet Agenda 2030 harmonierar med de 17 globala och hållbara utvecklingsmål i Agenda 2030 som FN:s alla medlemsländer antog i september 2015. Namnbytet förtydligar samtidigt att Agenda 2030 i Föglö arbetar parallellt och i samklang med
landskapets utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Agenda 2030 i Föglö siktar i all sin verksamhet på att informera om och skapa intresse för det viktigaste av allt: vad vi ger över till nästa generation - hur vi tar ansvar och skapar ett hållbart samhälle för alla, lokalt och globalt. 

Målsättning

Målsättningen för Agenda 2030 gruppen är att lyfta fram och aktivera miljötänkandet i kommunen. Vi vill visa att man genom sina dagliga val kan stå för en

 • god miljö
 • vettig konsumtion
 • bra djuromsorg
 • god hälsa
 • samt att man genom ökat kretsloppstänkande tar ansvar för en hållbar utveckling för våra efterkommande

Agenda 2030 gruppen på Föglö 

Agenda 2030 gruppen lyder under byggnads- och tekniska nämnden. Nämnden utser medlemmarna som skall sitta i Agenda 21-gruppen.

Gruppen består av:

 • Ordförande Soile Wartiainen, Telefon 040 757 2002
 • Viceordförande René Sköld, Telefon 040 562 0452
 • Sekreterare Agneta Raitanen, Telefon 018-50322
 • Annette Bergbo, Telefon 0457 595 8533
 • Gunilla Nyholm, Telefon 040 595 7687
 • Helena Gustavsson, Telefon 018-22573, 0457 361 3074
 • Christian Nordas, Telefon 0400 723 685
 • Josefine Hemmingsson, Telefon 0457 342 5891

Soile Wartiainen

Ordförande Agenda 2030
Förtroendevald
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 30.1.2024